Betalingsvoorwaarden

Art. 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen cliënt en trainer / behandelaar.

Art. 2. Training dan wel afspraken worden niet door een zorgpolis vergoed en dienen rechtstreeks aan het SMC Zaandam te worden overgemaakt.

Art. 3. Wanneer je je afspraak moet afzeggen of annuleren, doe dit dan alsjeblieft 24 uur of ruimer van te voren. Dan hoeven we je hiervoor geen rekening te sturen. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen voor 100% in rekening worden gebracht.

Art. 4. Je facturen ontvang je van ons digitaal via je e-mail door het door u opgegeven e-mailadres.

Art. 5. Betaling dient per directe overmaking / contant te geschieden voor het leveren van de dienst en dient op dezelfde dag bijgeschreven te zijn.

Art. 6. Na het verstrijken van deze termijn genoemd in art. 5, treedt verzuim in en staat SMC Zaandam vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten en rente, komen ten laste van de cliënt.