Golfelleboog

binnenkant-elleboog

Een golfelleboog of mediale epicodylitis is een aandoening aan de binnenzijde van de elleboog waarbij de peesaanhechting op het bot ontstoken is. Een tenniselleboog is gelokaliseerd aan de buitenkant van de elleboog. Een golfelleboog komt niet alleen voor bij golfers, ook mensen die nog nooit een golfclub in hun handen hebben gehad, kunnen een golfelleboog oplopen.

Enkele veelvoorkomende oorzaken en risicofactoren voor het ontwikkelen van een golfarm zijn:

 • Herhaalde bewegingen: activiteiten waarbij herhaalde bewegingen van de pols en onderarm betrokken zijn, zoals tennis, schilderen, timmeren of het uitvoeren van handmatig werk, kunnen de pezen bij de elleboog aan de binnenzijde overbelasten en leiden tot een golfarm.

 • Slechte techniek: bij tennis, golf of volleybal kan het gebruik van een verkeerde techniek, zoals een onjuiste backhandbeweging, verkeerde sla beweging of te weinig kracht de kans op een golfarm vergroten.

 • Overbelasting: het plotseling intensiveren van lichamelijke activiteiten of het uitvoeren van taken die je spieren niet gewend zijn, kan leiden tot overbelasting van de pezen en uiteindelijk tot een golfarm.

 • Leeftijd: mensen tussen 30 en 50 jaar lopen een groter risico op het ontwikkelen van een gofarm, omdat pezen na verloop van tijd minder flexibel en veerkrachtig kunnen worden.

 • Geslacht: hoewel het iedereen kan treffen, komt een golfarm vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

 • Onderliggende gezondheidsfactoren: factoren zoals roken, obesitas en bepaalde medische aandoeningen kunnen het risico op het ontwikkelen van een golfarm verhogen.

Symptomen

De symptomen van een golfelleboog kunnen zijn:

 • Pijn aan de binnenkant van de elleboog: pijn is meestal gelokaliseerd aan de mediale epicondyl (binnenkant van de elleboog) en kan uitstralen naar de onderarm soms tot in de pink.

 • Pijn bij bewegen: pijn en ongemak worden vaak erger bij activiteiten waarbij de hand, pols en onderarm worden gebruikt, zoals het vasthouden van een racket, het tillen van voorwerpen of het draaien van de onderarm.

 • Pijn bij grijpen of knijpen: het vastpakken van voorwerpen, zoals een tennisracket, golfstick of het draaien van een deurklink dan wel het uitvoeren van simpele taken waarbij de hand en vingers betrokken zijn, kan pijn veroorzaken.

 • Stijfheid: de elleboog kan stijf aanvoelen, vooral 's ochtends of na periodes van inactiviteit.

 • Zwakte: soms kan er zwakte optreden in de hand en pols, waardoor het moeilijker wordt om voorwerpen vast te houden.

 • Gevoeligheid: de binnenkant van de elleboog kan gevoelig zijn voor aanraking of druk zoals steunen op een bureau.

Behandeling

De behandeling van een golfarm omvat doorgaans rust, ijs, pijnstillende medicijnen, fysiotherapie, het aanpassen van activiteiten om overbelasting te vermijden, het dragen van een brace (vraag uw therapeut voor de juiste brace) en soms zelfs corticosteroïde-injecties. In ernstige gevallen waarin conservatieve behandelingen niet effectief zijn, kan een operatie worden overwogen. Het is belangrijk om bij aanhoudende pijn in de elleboog een shockwave specialist te raadplegen voor een juiste diagnose (onderzoek en echografie) en behandeling (o.a. PIT techniek, oefentherapie, shockwave of EPTE). Bij chronische klachten bestaat de kans dat in het weefsel fibrose ontstaat (het weefsel krijgt dan een andere structuur) en dit is moeilijk te behandelen.